Births, Deaths & Marriages.

Lle da i chwilio am eich cyndeidiau o Gilycwm.

Gwnaed pob ymdrech i gofnodi’r  gwaith yn iawn.

Ni yw pob lleoliad yn hysbys.

This is a good place to search for your ancestors from Cilycwm area.

Every effort was made to try and correctly record the names and dates. 

Not all the cottage locations are known.

Capel Tynewydd Chapel – Baptisms 1822 – 1907 – click here

Capel Tynewydd Chapel – Marriage 1911 – 1948 – click here

Eglwys Cilycwm Church – Baptism 1812 – 1826 – click here

Eglwys Cilycwm Church – Burials 1813 – 1876 – click here

Eglwys Cilycwm Church – Marriages 1837 – 1946 – click here

 

Mae yna wallau – ymddiheuriadau.

Cofnodwyd dros nifer o aeafau gan Dafydd Tomos.

Compiled by Dafydd Tomos over the past few winters.

There are mistakes – my apologies.