Eisteddfod Urdd Gobaith Cymru (Sir Gâr, 2023)

i’w chynnal ar gaeau’r Tonn, trwy garedigrwydd Eirian a Nicola Edwards a’r teulu.

Mai 28ain hyd Mehefin 3ydd.

O bosib gwyl ieuenctid fwya Ewrop – cystadlaethau canu, llefaru, dawnsio a nifer o bethau amrywiol eraill.

Mae’r dref a’r cymunedau gwledig lleol wedi bod yn harddu’r ardal. Dyma sut mae pethau yng Nghilycwm. Diolch i Matt Davies am y fideo @beyond_cilycwm on instagram.

The Welsh youth movement – the Urdd are holding an Eisteddfod at Tonn farm in Llandovery, May 28th – June 3rd, by kind permission of Eirian and Nicola Edwards and family.

Possibly Europe’s largest youth festival with singing, reciting, dancing competitions and much more.

Llandovery town and the rural communities have been decorating their areas. Here is some of what Cilycwm has done. Thank you to Matt Davies for the video – instagram @beyond_cilycwm

Croeso cynnes a phob lwc i bawb!