Welcome/Croeso

Welcome to Cilycwm.com. This is our community website run by volunteers, and it is designed to act as an instant forum for news, events and opinions as well as to record the history, Geography, Archaeology and Natural History of the area.

Croeso i Cilycwm.com. Dyma ein  Gwefan gymunedol sydd yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr,ac wedi ei gynllunio i fod yn forwm i newyddion,digwyddiadau a sylwadau ac yn fudd i gofnodi hanes, daearyddiaeth, archeoleg a Hanes brodorol yr ardal

The new content is shown in the panels on the right, so please have a nose around. There is lots of interesting stuff in the menu list across the top too. If you click the “subscribe” button you will get an email when new content appears, and if you press the Facebook button you will be amongst the “Cilycwm People”, several of whom are on the other side of the world.

Gwelir y cynnwys  newydd yn y paneli ar y dde, felly chwiliwch yno. Yn sicr fydd digon i ddeni eich diddordeb yn y rhestr Menu. Os hoffech chi glicio ar y botwm ‘Cyfrannu’ , fe dderbyniwch e bost pan fydd rhywbeth newydd yn ymddangos,; Cliciwch fotwm Facebook  ac mi fyddwch ymhlith ‘Pobol Cilycwm’ , llawer ohonynt ar draws y byd.

The Visitors page is for armchair visitors as well as actual visitors and there are links there if you are looking for your ancestors or any other kind of local information. We were recently able to help a lady from Australia find her uncle. He’d moved away – to the other side of Llandovery!

Y mae’r Dudalen Ymwelwyr ar gael i ymwelwyr o bob didddordeb, ac fe welwch fod modd dilyn cyswllt pe byddech yn archwilio hanes teulu neu amrywiaeth o wybodaeth leol. Yn ddiweddar, llwyddwyd helpu dynes o Awstralia i chwilio am ei ewythr. ‘R oedd wedi symud yr ochr draw i Lanymddyfri!

Some of the pages have a comments box, and if you have something to say which needs more space just send us an email.

Gwelwch fod blwch sylwadau ar rai o’r tudalennau, ac os bydd ychwaneg gennych i ddweud, anfonwch e bost atom.

We particularly welcome contributions from people here in the village. These are some of the things you could do:

Hoffem yn fawr i dderbyn cyfraniadau oddiwrth drigolion y pentref. Beth am :

  • Upload some recent photographs
  • Tell us about any events you are involved in
  • Advertise your business free
  • Write an article about any local issue
  • Gosod  eich lluniau diweddaraf ar y wefan
  • Rhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau yr ydych yn ymwneud a nhw
  • Gosod hysbyseb i’ch busnes yn rhad ac am ddim
  • Ysgrifennwch erthygl ar fater o ddiddordeb lleol

Comments are closed.