Welcome/Croeso

Croeso i wefan cymuned Cilycwm.  Mae’r wefan yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr, ac yn cynnwys lluniau, hanes a digwyddiadau o’r gorffennol, yn ogystal â’r newyddion diweddara’ o’r ardal a chofnodion Cyngor Cymuned Cilycwm.

Welcome to Cilycwm’s community website.  The website is run by volunteers and includes photographs, history and events from the past, as well as the latest local news and minutes of Cilycwm Community Council.

Mae cynnwys  newydd yn ymddangos ar y paneli ar y dde.    Wrth glicio ar y botwm ‘Subscribe’, fe gewch e bost pan fydd rhywbeth newydd yn ymddangos.

New content is shown in the panels on the right.   If you click the “subscribe” button you will get an email when new content appears.

Defnyddiwch y Dudalen Ymwelwyr er mwyn gadael neges.  Efallai bydd awgrymiadau neu gysylltiadau a fydd yn eich helpu wrth ymchwilio hanes eich teulu neu wrth ganfod gwybodaeth lleol arall.

If you wish to leave a message, please use the Visitors Page.   There may be hints or links there if you are looking for your ancestors or searching for any other kind of local information.

Hoffem dderbyn cyfraniadau oddiwrth drigolion lleol.  Beth am:

  • Osod eich lluniau diweddaraf ar y wefan
  • Rhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau yr ydych yn ymwneud â nhw
  • Osod hysbyseb i’ch busnes yn rhad ac am ddim
  • Ysgrifennu erthygl ar fater o ddiddordeb lleol

We welcome contributions from local people.  These are some of the things you could do:

  • Upload some recent photographs
  • Tell us about any events you are involved in
  • Advertise your business free of charge
  • Write an article about any local issue

Mwynhewch ein gwefan! 

Enjoy our website!