The News Page/ Y Dudalen Newyddion

Croeso i’r Dudalen Newyddion. Welcome to the News Page

Dyma lle byddwn yn gosod y newyddion a digwyddiadau yn yr ardal

This where we will put all the news about events in and around our village.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

CYNGOR CYMUNED CILYCWM COMMUNITY COUNCIL

The Agenda for this evening’s Meeting of the Cilycwm Community Council is available.

Please click here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Community Council Notices.

Two items from the Cilycwm Community Council.

The Minutes from the CYNGOR CYMUNED CILYCWM COMMUNITY COUNCIL which took place on the 20th July 2021 are now available.

Please click here.

Audit notices required by Regulations

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2021, Cilycwm Community Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

Due to the impact of COVID-19, the Auditor General has not yet issued an audit opinion.

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Cyngor Cymuned Cilycwn  gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Joy Waters

Clerk/Clerc

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PIANO

Piano ar gael i berson / plentyn lleol sydd am ddysgu canu’r piano. Cysylltwch gyda 07944 373473.

Piano available for local person / child who is interested in learning to play the piano. Please contact 07944 373473.

..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cilycwm Community Council Agenda 7th Sept.

The Agenda for the CCC Meeting on Tuesday 7th September is available.

Please click here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bananas – Sioned Harries

Gwrandewch ar rhaglen Troi’r Tir – Sioned Harries (cysylltiadau agos gyda Aberdunant), yn siarad am ei phrofiadau o weithio ar fferm bananas yn Awstralia am gyfnod.  Ewch i 14 munud ar yr iplayer. https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000z5qf

Sioned Harries talks about her experience of working on a banana farm in Australia over the past Summer (in Welsh). https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000z5qf

In this age of diversification, any potential for growing bananas in Blaenau Tywi??

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dyma Aled ac Eleri yn ein tywys o amgylch eu milltir sgwar – Aled and Eleri tour Cilycwm

This clip from Shwmae Sir Gâr was on Love Llandovery yesterday – Aled and Eleri talking about Cilycwm.https://www.facebook.com/shwmaesg

You can view the clip even if you do not have a Facebook account.

Please click here.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gadael Blaenau Tywi / Departing from the area

The Cilycwm website group wish to express their gratitude to Chris and Kate Robertson, Geryfelin as they move to newer pastures across the border (but not as green as the Blaenau Tywi pastures!!)  Diolch yn fawr.

Chris has been the webmaster of the Cilycwm community website for a number of years and will continue to play a part on the website.  Kate has also played a role in supporting him and has learnt Welsh fluently.

Pob lwc yn y bennod newydd o’ch bywyd a chofiwch bydd na groeso cynnes i chi ddod nôl i ymweld â ni.

.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

CYNGOR CYMUNED CILYCWM COMMUNITY COUNCIL

Two new items have been added to the CCC pages.

Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights –please click here.

Minutes of CCC held on 4th May 2021click here.


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wyn Jones – Llew arall ym Mlaenau Tywi!!

.

Rhif 1 i’r Porthmyn; Rhif 1 i’r Sgarlets; Rhif 1 i Gymru a bellach Rhif 1 i’r Llewod.

Uchafbwynt aruthrol yw cael eich dewis i’r Llewod.  Llongyfarchiadau MAWR i Wyn, a mwynha’r  profiad.  Pawb yng Nghilycwm yn dymuno’n dda i ti ar yr achlysur.

Being chosen to represent the Lions is indeed a GREAT honour.  HUGE congratulations to Wyn and his family on this achievement.

.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LEAGUE OF FRIENDS OF THE LLANDOVERY HOSPITAL

The charity ‘The League of Friends of the Llandovery Hospital’ are seeking 2 Volunteers from the Cilycwm area to join their Committee.

For those interested in supporting this charity please contact 

Ann Theophilus At Ty Cornel, Cilycwm or telephone (01550) 720086 

for more information.

12th July 2021

Posted in Uncategorized | Leave a comment