Author Archives: Dafydd Tomos

Bananas – Sioned Harries

Gwrandewch ar rhaglen Troi’r Tir – Sioned Harries (cysylltiadau agos gyda Aberdunant), yn siarad am ei phrofiadau o weithio ar fferm bananas yn Awstralia am gyfnod.  Ewch i 14 munud ar yr iplayer. https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000z5qf Sioned Harries talks about her experience … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gadael Blaenau Tywi / Departing from the area

The Cilycwm website group wish to express their gratitude to Chris and Kate Robertson, Geryfelin as they move to newer pastures across the border (but not as green as the Blaenau Tywi pastures!!)  Diolch yn fawr. Chris has been the … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wyn Jones – Llew arall ym Mlaenau Tywi!!

. Rhif 1 i’r Porthmyn; Rhif 1 i’r Sgarlets; Rhif 1 i Gymru a bellach Rhif 1 i’r Llewod. Uchafbwynt aruthrol yw cael eich dewis i’r Llewod.  Llongyfarchiadau MAWR i Wyn, a mwynha’r  profiad.  Pawb yng Nghilycwm yn dymuno’n dda … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Blaenau Tywi (new info.)

. Derbyniwyd gwybodaeth newydd ynghylch Penlifau. Dilynwch y linc http://cilycwm.com/historygroup/wp-content/uploads/2021/05/Penlifau.pdf We have recently received further information on a farm which was included in the Blaenau Tywi History. The farm is Penlifau and you can see the information if you follow … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

WYN JONES

. Braint ydy cydnabod llwyddiant Wyn ar y lefel ucha wrth iddo cael ei ddewis i chwarae i’r Llewod Prydeinig. Mae Cilycwm a Blaenau Tywi yn falch iawn ohonot ti gan ddymuno pob hwyl ar y daith. #cymro #crwtcefngwlad Huge … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Wyn Jones….no 1 for Wales

.. Llongyfarchiadau enfawr i Wyn Jones am chwarae rhan arbennig yn nhim Cymru i ennill y cystadleuaeth Chwe Gwlad. #dodirpentrearymap #crwtcefngwlad Huge Congratulations to Wyn Jones on his key part in helping Wales win the Six Nations Rugby Championship. …….

Posted in Uncategorized | 3 Comments