Author Archives: Dafydd Tomos

Carolau, Cerddi a Chelyn…….Carols, Poems and Holly

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cilycwm – Nadolig 2022

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Christmas 2022 – in Cilycwm

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Cwis – Quiz – Neuadd Arms – 27/10/2022…..7pm

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SIOE CILYCWM SHOW, 2022

29/8/2022 Bank Holiday Monday Visit this page for a copy of the schedule https://www.facebook.com/cilycwmshow/?ref=py_c ..

Posted in Uncategorized | 2 Comments

PIANO

Piano ar gael i berson / plentyn lleol sydd am ddysgu canu’r piano. Cysylltwch gyda 07944 373473. Piano available for local person / child who is interested in learning to play the piano. Please contact 07944 373473. ..

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bananas – Sioned Harries

Gwrandewch ar rhaglen Troi’r Tir – Sioned Harries (cysylltiadau agos gyda Aberdunant), yn siarad am ei phrofiadau o weithio ar fferm bananas yn Awstralia am gyfnod.  Ewch i 14 munud ar yr iplayer. https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000z5qf Sioned Harries talks about her experience … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gadael Blaenau Tywi / Departing from the area

The Cilycwm website group wish to express their gratitude to Chris and Kate Robertson, Geryfelin as they move to newer pastures across the border (but not as green as the Blaenau Tywi pastures!!)  Diolch yn fawr. Chris has been the … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wyn Jones – Llew arall ym Mlaenau Tywi!!

. Rhif 1 i’r Porthmyn; Rhif 1 i’r Sgarlets; Rhif 1 i Gymru a bellach Rhif 1 i’r Llewod. Uchafbwynt aruthrol yw cael eich dewis i’r Llewod.  Llongyfarchiadau MAWR i Wyn, a mwynha’r  profiad.  Pawb yng Nghilycwm yn dymuno’n dda … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Blaenau Tywi (new info.)

. Derbyniwyd gwybodaeth newydd ynghylch Penlifau. Dilynwch y linc http://cilycwm.com/historygroup/wp-content/uploads/2021/05/Penlifau.pdf We have recently received further information on a farm which was included in the Blaenau Tywi History. The farm is Penlifau and you can see the information if you follow … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment