Notices

Notices from Cyngor Cymuned Cilycwm Community Council;

Audit notices required by Regulations

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2021, Cilycwm Community Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

Due to the impact of COVID-19, the Auditor General has not yet issued an audit opinion.

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Cyngor Cymuned Cilycwn  gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Joy Waters

Clerk/Clerc

Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights

To download this Notice – please click here.

Certification and approval of annual accounts for 2019-20

To download this Notice – please click here.

Councillors Expenses for 2019 – 2020 Financial Year.

To download this Notice please click here.

Annual Return for year ended 31 March 2020

To download the Notice please click here.

Supplementary Information to 2019-2020 Audit

To download the Notice – please click here

Cilycwm Community Council Summary of receipts and Payments 2019/2020 – part 1

To download the Notice – please click here

Cilycwm Community Council Summary of receipts and Payments 2019/2020 – part 2

To download the Notice – please click here

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004 –Financial year ended 31 March 2020 

To download the Notice please click here.

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004

Cilycwm Community Council

Financial year ended 31 March 2020

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004

Cilycwm Community Council – Environmental and Biodiversity Statement

You can read the CCC statement on Environmental and Biodiversity

– please click here

Notice of Conclusion of Audit 31st March 2019

This document is now available – please click here.

Auditor General for Wales’ Audit Certificate. 20th Sept. 2019

This document is now available – please click here.

Auditor General for Wales’ Audit Report. 20th Sept. 2019

This document is now available – please click here.

Accounting Statements for 2018 – 2019

This document is now available – please click here.

Payments to Members of Cilycwm Community Council for 2018/19

Declarations of Pecuniary/Personal Interest 2018/19

Notice of appointment of the date for the exercise of elector’s rights.

Payments to Members of Cilycwm Community Council for 2016/17

Notice of Appointment of Date for the Exercise of Elector’s Rights.

Declaration of Interests.

The Register of Interests to May 2018

Annual Return 2017 – please click here.

Summary of Accounts – to 31st March 2017

Notice of Conclusion of Audit – 31st March 2107

Notice of Appointment of Date for the Exercise of Elector’s Rights
Notice
Notice
 
 
Notices of Election for County and Community elections.

Below are links for forthcoming Elections – please click on the relevant link to download the information in PDF format.

Notice of Poll – Election of County Councillor 2017 – click here

Notice of Poll – Election of Four Community Councillors 2017 – click here

County Council Election – in Welsh – click here.

County Council Election – in English – click here.

Community Council Election – in Welsh – click here.

Community Council Election – in English – click here.

 

Summary of accounts for the year ended 31 March 2016

The Summary of accounts for the year ended 31 March 2016 are available – please click here

The Annual Return for the year ended 31 March 2016

The accounting statement for 2015-2016 for the Cilycwm Community Council can now be downloaded – please click here.

Notice of Co-Option

coop


Conclusion of Council Audit 2016 – in English and Cymraeg

english-v
v-cymraeg

Below are the Notices of Conclusion of Audit 2015, in both English and Welsh.

Welsh version – click here

English version – click here

The Accounting statements for the year ended 30th March 2015 are available – please click here.

Summary of accounting statements for the year ended 31 March 2015

The Summary is now available for download – please click here.

Comments are closed.