Cor Cyswllt and Guests 2012

Cafwyd noson arbennig yn Eglwys Cil-y-cwm ar ddiwedd mis Tachwedd, pan godwyd swm sylweddol o arian i Ffrindiau Ysbyty Llanymddyfri.  Diolch i bawb a gyfrannodd ac a gefnogodd i wneud y noswaith yn llwyddiannus.

A special evening was held in Cilycwm Church at the end of November 2012, when a substantial sum of money was raised for the Friends of Llandovery Hospital.  Thanks to all who contributed and supported to help make the evening a success.

“Cor Cyswllt” and Guests

Image1

Ar Wasgar

 

 

 

 

 

Image2

Harri ac Owain

 

 

 

 

 

Image3

Ifan Gruffudd

 

 

 

 

Image4

Pawb yn canu

 

 

 

 

 

Image5

Pawb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *