DIWRNOD HANESYDDOL YNG NGHILYCWM – A HISTORIC DAY FOR CILYCWM

DIWRNOD HANESYDDOL YNG NGHILYCWM

Ar ddydd Iau, 1af o Awst trosglwyddwyd allwedd Capel y Groes gan Ann Theophilus, ar ran ymddiriedolwyr y Capel, i Aled  Edwards yn cynrychioli ymddiriedolwyr Menter Cilycwm.  Mae’r Capel yn rodd gan aelodau’r Capel i’r gymuned, a bwriad a nod Menter Cilycwm yw ei ddatblygu yn ganolfan gymunedol.

Y rhai a oedd yn bresennol yn y trosglwyddo oedd, o’r chwith: Brian Jones, Audrey Price ac Ann Theophilus. ar ran Menter Cilycwm roedd Aled Edwards, Thelma Stenning, Sarah Herbert Jones a Dick Turner.

Fel cynt, mae’r Capel a’r ystafelloed dal ar gael i’w llogi gan grwpiau lleol.  Dylid yn awr cysylltu a Thelma Stenning i drefnu hyn – twynog@gmail.com

Dynoda hyn ddechrau ar bennod cynhyrfus yn hanes Cilycwm a Chapel y Groes.

A HISTORIC DAY FOR CILYCWM

Those present at the handover are, from the left representing the Chapel: Brian Jones, Audrey Price and Ann Theophilus. On their right representing Menter Cilycwm are:  Aled Edwards, Thelma Stenning, Sarah Herbert Jones and Dick Turner.

Today the keys to Capel y Groes were passed from Ann Theophilus, representing the chapel trustees, to Aled Edwards representing Menter Cilycwm. The Chapel freehold is a gift from the Chapel members to the community, and is now the responsibility of Menter Cilycwm, who plan to develop it as a community centre. 

As previously, the Chapel and/or it’s rooms are available for hire to local groups.  Bookings should now be made with Thelma Stenning on 01550 720346 or by email to  twynog@gmail.com

This represents an exciting new chapter in the history of Cilycwm and Capel y Groes

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to DIWRNOD HANESYDDOL YNG NGHILYCWM – A HISTORIC DAY FOR CILYCWM

  1. Jane says:

    Wonderful news! I’ll look forward to using it.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code