Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst, 2019

Perfformiad gwych gan Eleri Owen Edwards yn canu Cân y Cadeirio i T. James Jones (enillydd y Gadair). A fantastic performance to greet the Chair winner in the National Eisteddfod.

Ewch i 1 awr a 16 munud / go to 1 hour 16 min.

https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p07j02dr/eisteddfod-genedlaethol-2019-seremonir-dydd-gwener

Hefyd, llongyfarchiadau i Owain Rowlands (cysylltiad agos â Chilycwm) am ddod yn drydydd yn yr Unawd 19 – 25, baritone/bas.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code