Eglwys Mihangel Sant – Cil-y-cwm – St Michael’s Church

RHYBUDD
23 Hydref 2020

Er mwyn cyd-ymffurfio a Rheolau byr Llywodraeth Cymru I atal Coronofeirws a ddaw i rym ar 23 Hydref tan 9 Tachwedd 2020 

Ni fydd gwasanaethau yn cael eu cynnal dros y cyfnod yma

Ail gychwynnir y Gwasanaethau ar Ddydd Sul 15 Tachwedd 2020 am 10.30 y bore

Gwasanaeth o Weddi a Mawl
Croeso I bawb

23rd October 2020

To comply with the Welsh Assembly Government’s Coronavirus Firebreak, 23rd October – 9th November 2020,  there will be no Church services during this period.

Church services will resume at 10:30 am every Sunday from 

15th November with services of ‘Prayer and Praise 

All welcome.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Submit a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*

code