Mrs Ann Jones…..80

.

Cymerwn y cyfle i ddymuno penblwydd hapus i Ann Jones, Maesyrhaf (Erryd gynt) ar ei phenblwydd yn wythdeg oed. Mae Ann yn adnabyddus i nifer yn y gymuned wedi iddi wasanaethu fel Cynghorydd a Chlerc Cyngor Cymuned Cilycwm am nifer o flynyddoedd.

We take this opportunity to wish a happy birthday to Ann Jones, Maesyrhaf (formerly Erryd) on her 80th birthday. Ann is well known in this community having served as a Councillor and also as a Clerk to Cilycwm Community Council for a number of years.

Mwynhewch y dathlu!

.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Mrs Ann Jones…..80

  1. William Theophilus says:

    Llongyfarchiadau gwresog i chi Ann a’r cyraedd carreg filltir arbennig….mwynhewch y dathliadau!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *